Eetbare Ideeën

Eetbaar Meetjesland zijn inspiratiecafés in acht gemeenten, waarin we concrete pilootprojecten uitwerken om de korte keten in die gemeenten te versterken. De inspiratiecafés worden georganiseerd met de steun van de gemeente. Deelnemers zijn consumenten, producenten en ondernemers met interesse in korte keten. In het najaar van 2017 worden de uitgewerkte pilootprojecten getest en bijgestuurd op basis van de ervaringen en evaluaties van de gebruikers. Tegen midden 2018 willen we de projecten die goed werken verduurzamen.