Partners

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw 

Is een regionale, door de Vlaamse overheid erkende milieu- en natuurvereniging met als voornaamste doel de bescherming, het behoud, de valorisatie en het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in het Meetjesland (het noorden van Oost-Vlaanderen, België). 

Meer info ophttp://www.npmeetjesland.be/

Voedselteams vzw

Is een vzw die de korte keten in Vlaanderen behartigt en in de praktijk brengt, vanuit een netwerk van lokale teams, boeren, producenten, vrijwilligers en betaalde medewerkers.

Meer info op: www.voedselteams.be

PCG  

Is een vzw voor onafhankelijk praktijkonderzoek en voorlichting in de groenteteelt en biedt een ruime waaier aan diensten en adviezen voor telers en andere actoren uit de groentesector.

Meer info: www.pcgroenteteelt.be 

Linx+

Is als sociaal-culturele organisatie gelinkt aan het ABVV vanuit de overtuiging dat veelzijdiger dimensies dan de wereld van de arbeid aan bod dienen te komen.

Meer info: www.linxplus.be